Jinnih wie?

Als dochter van een Indische moeder en een Belgische vader werd ik 41 jaar geleden geboren in Calcutta. Toen ik een peuter was, werd mijn moeder vergiftigd uit jaloezie. Daarna verhuisde ik met m’n vader naar België, naar Berchem. Sinds die dag wilde ik vechten tegen onrechtvaardigheid, politieagent worden. Ik studeerde criminologie en werd de eerste  vrouwelijke rijkswachter met een andere afkomst.

Politiewerk deed ik met hart en ziel. De straten in, conflicten voorkomen en oplossen, goede afspraken maken, zorgen dat iedereen in de stad gerust kan zijn en zich veilig voelt. Maar ik botste er ook op muren. En plafonds. Ik stelde vast dat sommige wijken meer recht op veiligheid kregen dan andere. Dat men liever een conflict hardhandig afhandelde, dan het te voorkomen. Dat de oren en de ogen in de wijken niet meer belangrijk werden geacht.

Wie écht iets wil veranderen, moet op het beleid wegen.
Daarom kies ik nu voor de politiek. Als lijsttrekker voor sp.a Antwerpen wil ik gaan voor een stad die warmer en eerlijker is.

Ik ben geboren in een land waar de plaats van je wieg je toekomst bepaalt.
Hier wil ik gaan voor een stad waar dat geen rol mag spelen.

Standpunten

EEN
BEREIKBARE EN LEEFBARE STAD

Antwerpen staat stil. Letterlijk, in de
file. Het openbaar vervoer is onbetrouwbaar. Het aantal ongevallen met fietsers
en voetgangers stijgt. Straten en wijken kreunen onder het autoverkeer. Als
havenstad moet Antwerpen bereikbaar zijn. En de Antwerpenaar moet zich
comfortabel kunnen verplaatsen. Met volwaardige verbindingen voor de fiets. Tussen
het stadscentrum en de buitendistricten en randgemeenten, en tussen de
districten onderling. Met meer tram- en treinverbindingen. We halen
sluipverkeer weg uit de woonwijken. Met woonstraten en buurtbudgetten geven we
de stad terug aan de bewoners. Zonder de auto te bannen, richten we de stad zo
in dat iedereen zich beter kan verplaatsen: meer met de fiets en te voet, meer
met het openbaar vervoer.

ZEKERHEID VOOR IEDEREEN

Met sp.a willen we Antwerpenaars opnieuw
zekerheid bieden. Bestaanszekerheid. Met een goede baan, betaalbare zorg, een zorgeloze
oude dag. Met de garantie van een veilig, gezond en betaalbaar huis. Antwerpenaars
moeten een diploma kunnen halen en steun krijgen als ze falen of tegenslag
hebben in het leven. We willen de stad niet aan de wet van de sterkste overlaten,
maar een stevig sociaal beleid voor álle inwoners uitstippelen. Sociaal beleid
zit voor socialisten overal: in onderwijs, banen, wonen, ruimtelijke ordening,
rusthuizen, ontmoetingsplaatsen, cultuur, sport… We willen een sociaal pact sluiten
met iedereen die armoede in de stad bestrijdt. Armoede moet de stad uit.

EEN DROOMPLAN VOOR ONZE JEUGD

Antwerpen
telt meer jonge werklozen dan Brussel. Tegelijk raken veel vacatures niet
ingevuld. Onder meer omdat meer dan 20% van de jongeren de school zonder
diploma verlaat. sp.a heeft een
droomplan voor onze jeugd. Minder drugsdealende patsers, maar bekwame
metselaars. We moeten ons vakonderwijs opwaarderen en de afgestudeerde jongeren
naar de arbeidsmarkt begeleiden. Rechtvaardige
scholen koppelen excellent onderwijs aan het maximaal terugdringen van
ongelijkheid. In de lagere school willen we kleinere klassen of klassen met
meer dan één leerkracht per klas. Door het sluiten van een banenpact met het
bedrijfsleven garanderen we jongeren met een beroepsopleiding een goede
werkplek. We willen een aanklampende aanpak van werklozen.

COMFORTABEL EN BETAALBAAR WONEN

In Antwerpen hebben huisjesmelkers
vrij spel. Leegstand en verkrotting worden amper gecontroleerd. De huurmarkt is
ontregeld: te duur voor vaak slechte kwaliteit – en meer dan 40% van de
Antwerpenaars huurt. sp.a gaat voor kwaliteitsvolle en betaalbare woningen voor alle lagen van de bevolking, arm en rijk, jong en
oud, alleenstaand of getrouwd, met welke achtergrond dan ook. De stad moet
daarin een actieve rol spelen. Met een kwaliteitsattest voor alle huurwoningen.
Met buurtgebonden huurprijzen. Door met haar vastgoedbedrijf betaalbare
huurwoningen aan te bieden aan mensen met bescheiden inkomens. Door tegen 2030
10.000 extra sociale woningen te bouwen.

POLITIE DICHT BIJ DE MENSEN

Veel Antwerpse
wijkkantoren van de politie gingen dicht. Een peperduur politiepaleis komt in
de plaats. De politie verschanst zich in combi’s en achter militair materiaal.
Antwerpenaars wordt het moeilijk gemaakt om nog aangifte te doen. Voor sp.a
moet de politie bereikbaar en aanspreekbaar zijn. Met beide voeten op de grond,
tussen de mensen. In de straten, op de pleinen, in de wijken. Het wordt pas
gevaarlijk als de kloof tussen politie en bewoners te groot wordt – zoals nu in
Antwerpen. En als de politie denkt dat ze de vijand van de bewoners is, in
plaats van dat ze de mensen dienstbaar is. Wij willen de echte problemen waar
mensen van wakker liggen aanpakken.